.eu domain regiszráció

.EU DOMAIN Regisztráció

2004. májusában indult el a http://www.eurid.eu EU domain regisztrációs honlap. A regisztrációs igényeket 2005. december 7-től lehet a fenti időponttól kezdődően egy úgynevezett fázisos regisztráció keretében, ütemezetten lehet benyújtani, mely három szakaszból áll:

I. A regisztrációs folyamat első fázisa (Sunrise I.)
   
2005. december 07. – 2006. február 07.

-          Bejegyzett európai közösségi, vagy tagországi védjegyek;

-          Földrajzi utalások, vagy eredetjelölések;

-          Állami szervek (Testületek) – közösségi intézmények és szervek, nemzeti kormányok és önkormányzatok, kormányzati szervek, közigazgatási szervek, közjogi szervezetek és intézmények, valamint nemzetközi és kormányközi szervezetek.

II. A regisztrációs folyamat második fázisa (Sunrise II.)
     2006. február 07. – 2006. április 07.

-          Az első fázis jogosultjai;

-          Bejegyzetlen védjegyek;

-          Cégnevek, márkanevek, kereskedelmi azonosítók;

-          Családnevek;

-          Védelem alatt álló irodalmi és művészeti alkotások nevei;

-          Bármilyen olyan név, melyhez kapcsolódóan a kérelmező igazolni tudja, hogy valamely tagállamban az igényelt név törvényi védelmet élvez és annak használati jogával (tulajdon vagy licencjog) rendelkezik. 

III. A regisztrációs folyamat harmadik fázisa – nyílt szakasz (Landrush)
     
2006. április 07-től.

Ebben a szakaszban bármely – a lentebb felsorolt alkalmassági feltételeknek megfelelő – természetes, vagy jogi személy tetszőleges domain nevet igényelhet anélkül, hogy a domain névre való jogosultságát igazolnia kellene. 

Kérelmezőre vonatkozó alkalmassági feltételek .eu domain igényléséhez:

A regisztrációs folyamat fázisaiban csak olyan természetes személy, vállalat, vagy szervezet kérelmezheti domain név regisztrációját, amely megfelel az alábbi alkalmassági feltételeknek:

-          Olyan vállalkozás, amelynek létesítő okirata szerinti székhelye, a központi ügyvezetésének helye, vagy a gazdasági tevékenységének székhelye a Közösségen belül található, vagy;

-          a Közösségben székhellyel rendelkező szervezet, az alkalmazandó nemzeti jog sérelme nélkül, vagy;

-          a Közösségben lakóhellyel rendelkező természetes személy.

 

A .eu domain regisztrációt a következő árakkal és feltételekkel tudjuk biztosítani: 

Az igények benyújtását az erre kialakított megrendelő lap kitöltésével és annak, irodánkhoz történő elküldésével lehetséges. 

Okmányellenőrzési díj: A védjegy és lajstromszám valódiságának ellenőrzését foglalja magába. Vissza nem téríthető díj a domain bejegyzés sikertelenséges esetén sem! 

A Sunrise periódus alatt az okiratok ellenőrzésének többletköltsége van, ezért a díjai az alábbiak: 

Regisztrációs fázisok

.eu regisztráció díja

(mely tartalmazza az első év karbantartási díjat is)

.eu éves fenntartási díj

(a második év után esedékes)

Okmányellenőrzési díj

Sunrise I.

12 000 Ft+áfa/domain

12 000 Ft+áfa/domain

20 400 Ft+áfa

Sunrise II.

12 000 Ft+áfa/domain

12 000 Ft+áfa/domain

32 400 Ft+áfa

Landrush

12 000 Ft+áfa/domain

12 000 Ft+áfa/domain

-

A díjakat letétbe kell helyezni a regisztráció megindítása előtt! A .eu domain regisztrációhoz kérjük töltse le a „.eu domain regisztráció.doc” oldalt a megrendelő lapok letöltése oldalunkról.

 

 

 

 

 

 

 
  Telefon: +36-1-392-22-40 - Telefax: +36-1-392-25-71 - E-mail: ediport@ediport.hu - Web : www.notebookvedelem.hu